Het bestuur van onze club :

- Chantrie Mario                            (voorzitter)

- Roobroeck Lien                            (secretaris)

- De Reviere Bert                           ( tornooien en uitrusting)                     

- Bossuyt Christ                             ( afgevaardigde sportraad , lessenreeks en Lady's Night)

- Vanhastel Tatiana                       ( drukwerk )